Home / Học tiếng Nhật / Hướng dẫn viết Bảng chữ cái Katakana chi tiết

Hướng dẫn viết Bảng chữ cái Katakana chi tiết

Hướng dẫn viết Bảng chữ cái Katakana chi tiết
Sau đây cùng chia sẻ với mọi người tài liệu học viết chữ 46 chữ Katakana.
Với tài liệu này giúp các bạn học tiết các nét chữ cái cơ bản của chử Katakana.

Xem thêm : Hướng dẫn viết Bảng chữ cái Hiragana chi tiết