Home / Kanji / Kanji N4 / JLPT N4 Kanji List

JLPT N4 Kanji List

JLPT N4 Kanji List
Cùng chia sẻ với các bạn danh sách Kanji JLPT N4.
(Bản tiếng Nhật – tiếng Anh)
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật cấp độ N4.
Tài liệu được tanos.co.uk biên soạn.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF