Home / Học tiếng Nhật / Học Kính Ngữ trong tiếng Nhật

Học Kính Ngữ trong tiếng Nhật

Học Kính Ngữ trong tiếng Nhật
KÍNH NGỮ FULL HD
1.CÁCH SỬ DỤNG KÍNH NGỮ ビジネス
2.CÁC LỖI SAI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG KÍNH NGỮ
3.CÁCH ĐIỆN THOẠI SỬ DỤNG KÍNH NGỮ
……
Tài liệu có khoảng gần 50 trang nên các bạn có thể in ra học dễ dàng nhé.
Cảm ơn anh ‎Lê Văn Hoàn‎ đã biên tập và chia sẻ.
Nhóm fb.com/groups/1333609373436116
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here