Home / Luyện nghe tiếng Nhật / Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 16

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 16

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 16

Bài 16: 質問があります(しつもんがあります): Em có câu hỏi ạ!

Chi tiết đoạn hội thoại:
Bản Hiragana/ Katakana
16. しつもんがあります。 (30びょう)
せいと : せんせい、 しつもんがあります。
せんせい : はい、 なんですか。
せいと : ‘The day after tomorrow’ は にほんごで なんですか。
せんせい : あさって、 です。
せいと : そうですか。 じゃ、 Friday は にほんごで なんですか。
せんせい : きんようびです。
せいと : じゃ、 Saturday は?
せんせい : どようびです。
せいと : そうですか。 じゃあ、 weekend は にほんごで なんですか。
せんせい : しゅうまつです。
せいと : わかりました。 ありがとうございました。
せんせい : はい。

Bản Romaji:
16. Shitsumon ga arimasu. (30 byo)
Seito : Sensei, shitsumon ga arimasu.
Sensei : Hai, nan desu ka.
Seito : ‘The day after tomorrow’ wa nihongo de nan desu ka.
Sensei : Asatte, desu.
Seito : Sō desu ka. ja, ‘Friday’ wa nihongo de nan desu ka.
Sensei : Kin-yobi desu.
Seito : Ja, ‘Saturday’ wa?
Sensei : Doyobi desu.
Seito : Sō desu ka. ja, ‘weekend’ wa nihongo de nan desu ka.
Sensei : Shumatsu desu.
Seito : Wakarimashita. Arigato gozaimashita.
Sensei : Hai.

Bản Kanji:
16. 質問があります。(30秒)
生徒 : 先生、質問があります。
先生 : はい、何ですか。
生徒 : ‘The day after tomorrow’ は日本語で何ですか。
先生 : あさって、です。
生徒 : そうですか。じゃ、Friday は日本語で何ですか。
先生 : 金曜日です。
生徒 : じゃ、Saturday は?
先生 : 土曜日です。
生徒 : そうですか。じゃあ、weekend は日本語で何ですか。
先生 : 週末です。
生徒 : わかりました。ありがとうございました。
先生 : はい。