Home / Luyện nghe tiếng Nhật / Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 30

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 30

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 30

Bài 30: メニュー: Thực đơn.

Chi tiết đoạn hội thoại:
Bản Hiragana/ Katakana
30. メニュー(27びょう)
レストランの ひと : いらっしゃいませ。 メニューを どうぞ。
おきゃく : どうも。 えっと、 このステーキと、 このサラダを おねがいします。
レストランの ひと : このステーキと、 このサラダですね。 え~、 のみものは?
おきゃ : のみものは、 え~、 アイスコーヒーを おねがいします。
レストランの ひと : はい、 わかりました。

Bản Romaji
30. Menyu(27 byo)
Resutoran no hito : Irasshaimase. Menyū o dōzo.
Okyaku : Domō. Etto, kono sutēki to, kono sarada o onegaishimasu.
Resutoran no hito : Kono sutēki to, kono sarada desu ne. E~, nomimono wa?
Okyaku : Nomimono wa, e~, aisu kōhī o onegaishimasu.
Resutoran no hito : Hai, wakarimashita.

Bản Kanji
30. メニュー(27秒)
レストランの人 : いらっしゃいませ。メニューをどうぞ。
お客 : どうも。えっと、このステーキと、このサラダをお願いします。
レストランの人 : このステーキと、このサラダですね。え~、飲み物は?
お客 : 飲み物は、え~、アイスコーヒーをお願いします。
レストランの人 : はい、わかりました。