Home / JLPT / JLPT N1 / Luyên thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1 – 新日本语能力考试N1全真模拟试题 (Có đáp án)

Luyên thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1 – 新日本语能力考试N1全真模拟试题 (Có đáp án)

Tài liệu Luyên thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1 – 新日本语能力考试N1全真模拟试题 (Có đáp án)
新日本语能力考试N1全真模拟试题 解析版
(Bản tiếng Nhật – Trung)

Cùng gửi đến các bạn tài liệu luyện thi JLPT N1 có đáp án.

《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版)》自出版以来,广受好评,成为了很多参加能力考试的学习者的必备用书。新日本语能力考试自2010年7月至今已实施了四年,为了使《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版)》的内容更加充实、完善,更好地体现考试的倾向,我们于近期推出了《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版)》的全新修订版本《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版·第2版)》。修订版本的推出,将有助于学习者更好地把握考试动态,增强实战模拟的效果。

Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
1300 Câu ngữ pháp N1 (có đáp án)
Tổng hợp đề thi JLPT N1 các năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *