Home / Tiếng Nhật giao tiếp / Mẫu câu giao tiếp bằng tiếng Nhật trong công xưởng, nhà máy

Mẫu câu giao tiếp bằng tiếng Nhật trong công xưởng, nhà máy

Mẫu câu giao tiếp bằng tiếng Nhật trong công xưởng, nhà máy
Trong quá trình làm việc ở các công xương, nhà máy ở Nhật Bản vì thiệc giao tiếp với mọi người là việc hết sức cần thiết, chính vì thế mà trong bài hôm nay cùng chia sẻ với các bạn số mẫu câu giao tiếp trong công xưởng, nhà máy.


Việc giao tiếp với mọi người trong khi làm việc giúp bạn học tập, tránh mắc lỗi hơn trong công việc.
Các bạn có thể dùng nghe hiểu người Nhật nói, hoặc để giao tiếp với nhau!
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Download từ vựng: Here

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật
4000 từ vựng tiếng Nhật ngành Tự Động Hóa (Việt – Anh – Nhật)