Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu ngôn từ dùng trong văn Nói và văn Viết trong tiếng Nhật

Tài liệu ngôn từ dùng trong văn Nói và văn Viết trong tiếng Nhật

Tài liệu ngôn từ dùng trong văn Nói và văn Viết trong tiếng Nhật
話し言葉と書き言葉
Cùng gửi đến mọi người tài liệu về ngôn từ dùng trong văn nói và văn viết trong tiếng Nhật.
Tài liệu phù hợp với các bạn có trình độ tiếng Nhật trung cấp trở lên.
Hy vọng với tài liệu này sẻ phù hợp với mọi người đang học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here