Home / Mimi kara Oboeru N2 / Ngữ pháp Mimi Kara Oboeru N2: 79. ~に先立って/先立ち

Ngữ pháp Mimi Kara Oboeru N2: 79. ~に先立って/先立ち

Ngữ pháp Mimi Kara Oboeru N2: 79. ~に先立って/先立ち

79. ~に先立って/先立ち (ni sakidatte/ sakidachi)
a. Ý nghĩa: Trước khi ~ ~の前に

b. Liên kết: 名詞/動詞の辞書形

Ví dụ:
1, 選手団の出発に先立って、激励会が開かれた。
Trước khi các tuyển thủ xuất phát, tiệc khích lệ tinh thần đã được tổ chức.

2, 記者会見に先立ち、講演要旨が配られた。
Trước buổi họp báo, bản tóm tắt nội dung buổi diễn thuyết đã được phát.

3, 「試合開始に先立ち、国歌を演奏いたします」
“Trước khi khai mạc trận đấu, xin phép được biểu diễn quốc ca”

4, 今回のケースでは、噴火に先立つ地震が48時間続いた。
“Về trường hợp lần này, trước khi xảy ra núi lửa thì động đất đã diễn ra suốt 48 tiếng.

5, 駅前の再開発を進めるに先立って、住民の意見を聞く会が開かれた。
Trước khi tiến hành tái thiết trước nhà ga, buổi trung cầu dân ý đã được tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *