Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp những động từ bỏ Masu ( V bỏ ます )

Ngữ pháp những động từ bỏ Masu ( V bỏ ます )

Ngữ pháp tiếng Nhật N5
Những động từ bỏ Masu ( V bỏ ます )
Trong bài này chúng ta sẻ cùng học về mẫu ngữ pháp tiếng Nhật thường sử dụng.
Cách sử dung những động từ bỏ ます (Masu).
Các bạn hay quá lưu lại ngay nào !!!!
Chúc các bạn học tố.