Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N1

Ngữ pháp N1

Tổng hợp ngữ pháp Shinkanzen N2, N1

Tổng hợp ngữ pháp Shinkanzen N2, N1 新完全マスタ文法N2 新完全マスタ文法N1 Trong bài viết hôm nay cùng chia sẻ với các bạn, tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N2, N1 được trích từ giáo trình Shinkanzen Master. Với bộ ngữ pháp N2, N1 các bạn có thể học tập và …

Read More »

Động từ ghép tiếng Nhật N1 – Phần 3

Động từ ghép tiếng Nhật N1 – Phần 3 Động từ ghép tiếng Nhật trong N1 Cùng chia sẻ với các bạn danh sách các động từ ghép tiếng Nhật cấp độ N1 cần biết. I- 言い〜 1, 言い聞かせる : Khuyên bảo/ giảng giải/ nói cho nghe/ nói cho biết …

Read More »

Động từ ghép tiếng Nhật N1 – Phần 2

Động từ ghép tiếng Nhật N1 – Phần 2 Động từ ghép tiếng Nhật trong N1 Cùng chia sẻ với các bạn danh sách các động từ ghép tiếng Nhật cấp độ N1 cần biết. Động từ ghép N1- chap 2 引き〜 1, 引き上げる: Nâng giá, đề bạt, rút A. …

Read More »

Tổng Hợp Ngữ Pháp Shinkanzen N1

Tổng Hợp Ngữ Pháp Shinkanzen N1 1. ~ 始末だ:Sau cùng thì, kết cục, rốt cuộc 🌼Vる+始末だ/この。あの。その+始末だ 🌼友達は親に反対されて結婚を諦めざるを得ず、ずっと落ち込んでいて、最近は死んでしまいたいと言い出す始末だ。 2.~ っぱなしだ:Để nguyên, giữ nguyên như vậy => Vます+っぱなしだ =>メイクをしっぱなしで寝ると、肌に悪くなる。 3.~に至っても___Cho dù, mặc dù, đến mức 🌼Ý nghĩa: “cho dù đã đi đến một mức độ cực đoan nào đó”. Vế sau hay …

Read More »

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N1

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N1 Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu tổng hợp học ngữ pháp tiếng Nhật N1. Tài liệu được biên soạn chi tiết, dễ hiểu giúp mọi người học tốt nhất. Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tập và …

Read More »

Sơ đồ học Ngữ pháp Shinkanzen N1

Sơ đồ học Ngữ pháp Shinkanzen N1 Tài liệu học ngữ pháp Shinkanzen N1 theo sơ đồ tư duy. Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tập và ôn thi một cách nhanh nhất. Nguồn Đào Duy Lập Chúc bạn học tốt, thi tốt.  Download : …

Read More »