Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch Nhật – Việt) Người không bỏ cuộc – その人はあきらめなかった

(Dịch Nhật – Việt) Người không bỏ cuộc – その人はあきらめなかった

【その人はあきらめなかった】
NGƯỜI KHÔNG BỎ CUỘC 

何度も何度も倒れたけど
Dù bao nhiêu lần gục ngã

その人はあきらめなかった
Người đó cũng không từ bỏ

何度も何度も倒れたけど
Dù bao nhiêu, bao nhiêu lần gục ngã

その人は立ち上がった
Người đó vẫn đứng lên

何度も
Bao nhiêu

何度も
Bao nhiêu

何度も
Bao nhiêu lần

倒れた
Gục ngã

でも
nhưng

その人はその度に立ち上がった
Người đó vẫn đứng lên ở đó

何度倒れても
Cho dù bao nhiêu lần vấp ngã

自分にはムリだなんて
一度も思わなかった
Dù chỉ 1 lần cũng đừng nghĩ
Bản thân mình không thể

何百回倒れても
Dù mấy trăm lần vấp ngã

その人は一度も弱音をはかなかった
Người đó cũng không than vãn

笑顔でその人は立ち上がった
Mà đứng lên bằng khuôn mặt cười.

何度も、何度も
Bao nhiêu, bao nhiêu lần

その人とは誰のことか?
Người đó là ai?

あなたのことです!
Chính là bạn đó

そう、君だよ。
Vâng, là bạn.

この文章をいま読んでいる
君のことだよ
Người đang đọc bài viết này

あなたはそうして
歩けるようになったのです
Bạn đã có thể bước đi như vậy.

昔はできたのに
Ngày xưa bạn có thể

いまできないわけがないよね?
Vậy mà, bây giờ không thể sao?

そう、君のことだ!
Vâng, chính là bạn đấy!

Sưu tầm & Dịch Hinxu (https://www.facebook.com/tiengnhattanoshii)

Xem thêm:
Đề luyện thi Kanji JLPT N5
Đề luyện thi Từ vựng JLPT N5