Home / Tiếng Nhật giao tiếp / Những câu nói cửa miệng của người Nhật

Những câu nói cửa miệng của người Nhật

Những câu nói cửa miệng của người Nhật
Sau đâu cùng chia sẻ với các bạn những câu nói tiếng Nhật, mà người Nhật thường sử dụng hàng ngày hay trong các giáo tiếp xã hội thường ngày.

Xem thêm bài liên quan:
Từ vựng tiếng Nhật về chủ đề thời gian (時間)
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành sản xuất