Home / Học tiếng Nhật / Những từ thể hiện sự nuối tiếc, hối hận trong tiếng Nhật

Những từ thể hiện sự nuối tiếc, hối hận trong tiếng Nhật

Những từ thể hiện sự nuối tiếc, hối hận trong tiếng Nhật
NHỮNG CÂU NÓI THỂ HIỆN SỰ HỐI HẬN TRONG TIẾNG NHẬT

Xem thêm:
Học bảng chữ cái Katakana dành cho người mới
Học bảng chữ cái Hiragana dành cho người mới