Home / Mimi kara Oboeru N3 / Ngữ pháp N3 Mimi Kara Oboeru – について/つき (ni tsuite/ tsuki)

Ngữ pháp N3 Mimi Kara Oboeru – について/つき (ni tsuite/ tsuki)

Ngữ pháp N3 Mimi Kara Oboeru – について/つき (ni tsuite/ tsuki)
Cùng gửi đến các bạn tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N3 được trích từ giáo trình Mimi Kara Oboeru N3.

21. ~について/つき
a. Ý nghĩa: Nói/viết/kiểm tra… về ~

b. Cấu trúc: Danh từ + について/つき

私は大学で日本の歴史について勉強したい。
Watashi wa daigaku de nihon’norekishi ni tsuite benkyō shitai.
Tôi muốn học về lịch sử nước Nhật ở trường đại học.

両親と卒業後の進路について話し合った。
Ryōshin to sotsugyō-go no shinro ni tsuite hanashiatta.
Tôi đã bàn bạc với bố mẹ về hướng đi sau khi tốt nghiệp.

「この記事についてのご意見をお聞かせください」
`Kono kiji ni tsuite no go iken o o kikase kudasai’
Xin viết ý kiến của bạn về bài phóng sự này.

「新しい事業計画につき、これからご説明いたします」
`Atarashī jigyō keikaku ni tsuki, kore kara go setsumei itashimasu’
Giờ tôi xin phép bắt đầu thuyết minh về kế hoạch kinh doanh mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *