Home / Học tiếng Nhật / Ôn tập Kính Ngữ trong tiếng Nhật – Phần 2

Ôn tập Kính Ngữ trong tiếng Nhật – Phần 2

Ôn tập Kính Ngữ trong tiếng Nhật – Phần 2

🍑 Ôn tập KÍNH NGỮ (II) 🍑

Hôm nay MOMO tổng hợp lại phần TÔN KÍNH NGỮ- chỉ những hành động của những người thuộc “NHÓM TRÊN” mình như sếp, khách hàng, người không thân quen…

Cấu trúc 1 hôm trước các bạn đã học rồi đó.

❤️1. Cấu trúc 1: V (bỏます) + になる ( không dùng với động từ nhóm 3 hoặc động từ nhóm 2 có 1 âm tiết)

👌 先生はもうお帰りなりましたか. Thầy giáo về rồi à?

✌️ 部長はタバコをお吸いなりません. Trưởng phòng không hút thuốc

☀️ 先生、この新聞お読みになりましたか. Thầy đã đọc báo này chưa ạ?

❤️ 2. Cấu trúc 2: Thể bị động (thường không bao gồm những động từ thuộc nhóm đặc biệc)

☀️ 山田先生はさっき出かけられました. Thầy Yamada vừa ra ngoài lúc nãy

☀️ 佐藤さんは8時ごろこられます. Bác Sato khoảng 8 giờ sẽ tới

☀️ 部長はタバコを吸われません. Trưởng phòng không hút thuốc

❤️ 3. Cấu trúc 3

お+V nhóm 1 (bỏます)+を下さい
ご+V nhóm 3 (bỏます) +を下さい

🌞 この資料をお使い下さい. Xin dùng tài liệu này ạ.

☀️ ここにお名前をお書き下さい. Xin hãy viết tên vào đây.

☀️何か不明点がありましたらご連絡下さい. Xin hãy liên lạc nếu có gì không rõ


Hy vọng với chia sẻ này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Cảm ơn fanpage Tiếng nhật online MoMo đã chĩa sẻ.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.