Home / Học tiếng Nhật / Phân biệt 3 cách nói “Dự định làm gì” trong tiếng Nhật

Phân biệt 3 cách nói “Dự định làm gì” trong tiếng Nhật

Phân biệt 3 cách nói “Dự định làm gì” trong tiếng Nhật
Phân biệt, hiểu và dùng thành thạo 3 cách nói “Dự định làm gì” trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Phân biệt ngữ pháp ように và ために
Phân biệt となり, そば, よこ