Home / Ngữ pháp / Phân biệt Ngữ Pháp 間 và 間に 

Phân biệt Ngữ Pháp 間 và 間に 

PHÂN BIỆT NGỮ PHÁP 間 VÀ 間に
Đây là 2 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật thường hay bị nhầm.
Chỉ khác nhau giữa 1 chữ に thôi má ý nghĩa khác nhau hoàn toàn ạ.
Theo: Tiếng Nhật Tanoshii

Xem thêm bài:
Phân biệt ~たら và ~と
Phân Biệt ngữ pháp~に対して và ~にとって