Home / Từ vựng N3 / Phó Từ N3 Có ví dụ chi tiết

Phó Từ N3 Có ví dụ chi tiết

Phó Từ N3 Có ví dụ chi tiết

Những phó từ của N3 nhất định các bạn phải biết nhé💪🏻
1.相変わらず như mọi khi
2.必ず かならず nhất định
3.大してkhông nhiều,không lắm
4.ざっと qua loa,nhanh chóng
5.そっと khe khẽ,rón rén,nhẹ nhàng
6.ちゃんと đúng đắn
7.一度に いちどに cùng một lần
9.主に おもに chủ yếu
10.ぜったいに tuyệt đối
11.別々に べつべつに riêng
12.逆に ぎゃくに ngược lại,trái lại
13.かなり khá
14.じつに quả thực,vô cùng
16.おもいきり dứt khoát,quyết tâm
17.ぜったいに tuyệt đối
18.次第に しだいに dần dần
19.更に さらに hơn nữa
20.互いに たがいに lẫn nhau,qua lại.

Hy vọng với chia sẽ này sẻ hữu ích với các bạn học và ôn thi JLPT N3

Xem thêm:
Tổng hợp 154 Động từ N3
Từ vựng Shinkanzen N3