Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch Nhật – Việt) Quyết định cuộc đời – 人生の決断

(Dịch Nhật – Việt) Quyết định cuộc đời – 人生の決断

【人生の決断】
QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI

人生では何を選ぶか常に自分で
決めなければならない。
Trong cuộc sống bạn luôn phải tự mình
quyết định lựa chọn gì?

「楽な道」を選べば
見える景色はいつも同じ。
Nếu bạn chọn con đường dễ đi
khung cảnh bạn thấy bao giờ cũng vậy.

「楽しい道」を選べば
見える景色はいつも変わる。
Nhưng bạn chọn “con đường vui vẻ”
Cảnh sắc bạn thấy sẽ luôn thay đổi.

「他人」に期待すれば
イライラする方へ流され。
Nếu bạn kì vọng vào người khác
Bạn sẽ bị cuốn đến sự cáu kỉnh.

「自分に」期待すれば
ワクワクする方へ導かれる。
Nếu bạn kì vọng vào bản thân mình
Bạn được chỉ đến hướng đi háo hức.

「自分はダメ」と考えれば
未来は暗い方へ流され。
Nếu bạn nghĩ rằng bản thân không thể
Tương lai sẽ lại cuốn vào hướng đi tối tăm.

「自分のタメ」と考えれば
未来は明るい方へ導かれる。
Nếu bạn nghĩ rằng là vì chính thân mình
Tương lai sẽ được chỉ hướng sáng tươi.

「できない」と思えば
限界が形作られる。
Nếu bạn nghĩ rằng “ là tôi không thể”
Giới hạn bản thân sẽ được tạo hình.

「できる」と思えば
可能性が形作られる。
Nếu bạn lại nghĩ rằng “tôi có thể”
Khẳ năng sẽ được tái tạo ra.

「不満」ばかり言っていると
足を引っ張る人になり。
Nếu bạn chỉ toàn nói lời bất mãn
Bạn sẽ trở thành người níu chân mình.

「感謝」をたくさん伝えれば
手を引っ張るひとになる。
Nếu bạn nói được thật nhiều cảm ơn.
Bạn sẽ trở thành người kéo dẫn bàn tay.

Sưu tầm & Dịch Hinxu (https://www.facebook.com/tiengnhattanoshii)

Xem thêm:
(Dịch Nhật – Việt) Con đường mình chọn – 選んだ道
(Dịch Nhật – Việt) Cách để có được sự tự tin – 自信を持つ方法