Home / Ngữ pháp N4 / So sánh mẫu ngữ pháp でしょう、と思います、かもしれません

So sánh mẫu ngữ pháp でしょう、と思います、かもしれません

Giải thích sự khác nhau của でしょう、と思います、かもしれません
【N4】Những mẫu ngữ pháp nghĩa gần giống nhau, mọi người cùng nhau học và hiểu rõ bản chất của ba mẫu ngữ pháp này nha.
Nguồn: Tiếng Nhật Tanoshii

Xem thêm:
Ngữ pháp N4 sử dụng trong Đọc Hiểu – Phần 1
Mimi kara Oboeru N4 Ngữ pháp