Home / Luyện dịch tiếng Nhật / Sổ tay dạy con của người Nhật (tiếng Nhật – tiếng Việt) PDF

Sổ tay dạy con của người Nhật (tiếng Nhật – tiếng Việt) PDF

Sổ tay dạy con của người Nhật
(bản tiếng Nhật – tiếng Việt)

Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu sổ tay dạy con của người Nhật, tài liệu được biên soạn song ngữ bằng tiếng Nhật – Việt.
Không chỉ giúp nuôi dạy con mà tại liệu còn hữu ích cho các bạn đang học tiếng Nhật.
Chúc mọi người sức khỏe và thành công.

Download : PDF