Home / Ngữ pháp N3 / Sổ tay ngữ pháp tiếng Nhật Trung Thượng Cấp

Sổ tay ngữ pháp tiếng Nhật Trung Thượng Cấp

Sổ tay ngữ pháp tiếng Nhật Trung Thượng Cấp
Sổ tay ngữ pháp Trung Thượng Cấp 中高级语法翻译练习-帝京日语
Tài liệu gồm 553 ngữ pháp N3 – N2 – N1
Với phiên bản này có nâng cấp lên là ngoài hệ thống theo bảng họ còn liệt kê tứng ngữ pháp theo từng cấp độ không phải liệt kê theo bảng chữ cái như phần bảng, có đầy đủ ví dụ và phần NOTE cho các bạn.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT tốt nhất.
Tài liệu được sưu tầm bởi Yuuki Bùi. fb.com/bui.yuuki.9
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here