Home / Học tiếng Nhật / Sổ tay thực hành trợ giúp tìm việc ở Nhật

Sổ tay thực hành trợ giúp tìm việc ở Nhật

Sổ tay thực hành trợ giúp tìm việc ở Nhật
(Bản tiếng Nhật – Việt)
ビジネス日本語シリーズ、人財、就職活動ワークブック、ベトナム語
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu Sổ tay thực hành trợ giúp tìm việc ở Nhật Bản hay ở các công ty Nhật Bản.
Tìm việc cũng là một kỹ năng đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong việc tìm việc.

Download : Here