Home / Từ vựng / Sổ tay y tế Nhật – Việt

Sổ tay y tế Nhật – Việt

Sổ tay y tế Nhật – Việt
(Song ngữ Nhật – Việt)

Các thuật ngữ chuyên môn y tế của Nhật Bản
Tài liệu liên quan đến y tế như đi khám bệnh, bị bệnh, khai báo y tế… ở Nhật Bản.
Với tài liệu này cung cấp cho các bạn các từ vựng y tế cần thiết khi đi vào bệnh viện ở Nhật Bản.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với mọi người đang sống và làm việc tại Nhật Bản.
Chúc bạn sức khỏe và thành công.

Download : PDF

Xem thêm:
Các khoa trong Bệnh Viện – Tài liệu y tế Nhật – Việt
Sổ tay thông tin y tế dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản