Home / Kanji / Kanji N3 / Học Soumatome N3 Kanji: Tuần 2 Ngày 2

Học Soumatome N3 Kanji: Tuần 2 Ngày 2

Học Soumatome N3 Kanji: Tuần 2 Ngày 2
Cùng học học Kanji N3 Online.

Kanji Âm Hán Việt Hiragana Nghĩa

① 煙

YÊN えん/けむり
禁煙 CẤM YÊN きんえん Cấm hút thuốc
YÊN けむり Khói

② 当

ĐƯƠNG とう/あ・たる
本当 BẢN ĐƯƠNG ほんとう Thật, sự thật
当たる ĐƯƠNG あたる Trúng, đúng
当たり前 ĐƯƠNG TIỀN あたりまえ Đương nhiên là

③ 全

TOÀN ぜん
全部 TOÀN BỘ ぜんぶ Toàn bộ
全席 TOÀN TỊCH ぜんせき Toàn bộ ghế
安全(な) AN TOÀN あんぜん An toàn

④ 客

KHÁCH きゃく
KHÁCH きゃく Khách
お客様 KHÁCH DẠNG おきゃくさま Quý khách

⑤ 様

DẠNG さま
 様子 DẠNG TỬ ようす Bộ dạng, tình trạng
○○様 DẠNG さま Ngài ~

⑥ 解

GIẢI かい
理解 LÝ GIẢI りかい Hiểu
解説 GIẢI THUYẾT かいせつ Sự giải thích
解答 GIẢI ĐÁP かいとう Đáp án
分解 PHÂN GIẢI ぶんかい Tháo rời, tách rời

⑦ 協

HIỆP きょう
協力 HIỆP LỰC きょうりょく Hợp tác, cộng tác

⑧ 願

NGUYỆN ねが・う
願う NGUYỆN ねがう Cầu nguyện

***