Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu học tiếng Nhật sơ cấp

Tài liệu học tiếng Nhật sơ cấp

Tài liệu học tiếng Nhật sơ cấp
Chia sẻ với mọi người tài liệu học tiếng Nhật Sơ cấp.
Tài liệu gồm 39 bài học, mỗi bài học có phần từ vựng và phần ngữ pháp. Với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học và ôn thi JLPT N5.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here