Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu hội thoại tiếng Nhật

Tài liệu hội thoại tiếng Nhật

Tài liệu hội thoại tiếng Nhật
「生活者としての外国人」のためのコミュニケーションにほんご

平成25年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
地域日本語教育実践プログラム(A)
「生活者としての外国人」のための
コミュニケーションにほんご
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu hội thoại tiếng Nhật.
Tài liệu phù hợp với các bạn có tiếng Nhật trung cấp trở lên.
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật .
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF