Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu hướng dẫn đi siêu thị mua sắm tại Nhật Bản

Tài liệu hướng dẫn đi siêu thị mua sắm tại Nhật Bản

Tài liệu hướng dẫn đi siêu thị mua sắm tại Nhật Bản
Tổng hợp một số kinh nghiệm đi siêu thị mua sắm tại Nhật Bản
Tài liệu dành cho các bạn mới sang Nhật hay đang muốn dang Nhật muốn đi siêu thị mua sắm.
Tài liệu hướng dẫn cách mua sắm tại Nhật.

Các bạn nên download về máy đễ xem hết nội dung tài liệu.

Download tài liệu: Here