Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật ngành điều dưỡng, y tá – 介護の日本語

Tài liệu tiếng Nhật ngành điều dưỡng, y tá – 介護の日本語

Tài liệu tiếng Nhật ngành điều dưỡng, y tá – 介護の日本語
Với các bạn học ngành điều dưỡng, y tá và muốn làm việc ở Nhật Bản thì đây là tài liệu dành cho bạn.
Cùng gửi đến các bạn tài liệu tiếng Nhật ngành điều dưỡng, y tá khi làm việc ở Nhật Bản. Trong tài liệu này sẽ cùng cấp những thông tin ngành, từ vựng ngành điều dưỡng cần thiết cho bạn.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm tài liệu:
Tài liệu tiếng Nhật về Chăm sóc điều dưỡng
Tài liệu học tiếng Nhật dành cho chuyên ngành điều dưỡng Kaigo
Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Điều Dưỡng