Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật về một số phong tục tập quán ở Việt Nam

Tài liệu tiếng Nhật về một số phong tục tập quán ở Việt Nam

Tài liệu tiếng Nhật về một số phong tục tập quán ở Việt Nam
(Bản tiếng Nhật)
Cùng nhau tìm hiểu về cuộc sống ở Việt Nam
Cuốn sách khái quát về một số phong tục tập quán ở Việt Nam như Tuồng, múa rối nước, thờ cúng tổ tiên, múa cung đình, hay một phong tục ở Việt Nam như lễ dạm hỏi khi tổ chức đám cưới, v.v…
Lưu ý tài liệu phù hợp với các bạn có trình độ tiếng Nhật trung cấp trở lên.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here