Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật về phỏng vấn

Tài liệu tiếng Nhật về phỏng vấn

Tài liệu tiếng Nhật về phỏng vấn
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu tiếng Nhật nói về kinh nghiệm phỏng vấn, xin việc tại các công ty Nhật Bản.
Hy vọng tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật và muốn làm việc tại các công ty Nhật Bản.
Tài liệu phù hợp với các bạn có tiếng Nhật trung cấp.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF