Home / Từ vựng / Tân từ trong tiếng Nhật

Tân từ trong tiếng Nhật

Tân từ trong tiếng Nhật
Chia sẻ với các bạn danh sách các tân từ trong tiếng Nhật.
Trong tiếng Nhật có sắp xếp ngôn ngữ : Chủ từ – Tân ngữ – Động từ. Như vậy, trong 1 câu thông thường, Chủ từ đứng trước, kế đến là Tân ngữ rồi cuối cùng là Động từ.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here

Xem thêm bài:
Tổng hợp Tính Từ N3, N2 cần nắm vững
Tổng hợp 50 Tính từ N4