Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch Nhật – Việt) Tất cả chỉ là khoảnh khắc – すべては一瞬

(Dịch Nhật – Việt) Tất cả chỉ là khoảnh khắc – すべては一瞬

【すべては一瞬】
TẤT CẢ CHỈ LÀ KHOẢNH KHẮC

生まれるのも一瞬
Sinh ra là một khoảnh khắc

なくなるのも一瞬
Mất đi cũng chỉ là một khoảnh khắc

出会うのも一瞬
Gặp gỡ là một khoảnh khắc

別れるのも一瞬
Chia ly cũng là một khoảnh khắc

好きになるのも一瞬
Thích là một khoảnh khắc

嫌いになるのも一瞬
Ghét cũng chỉ một khoảnh khắc

幸せになるのも一瞬
Hạnh phúc là một khoảnh khắc

不幸になるのも一瞬
Bất hạnh cũng chỉ một khoảnh khắc

すべては一瞬で変わる
Tất cả đều thay đổi trong một khoảnh khắc.

気づいた時にはもう遅い
Lúc ta nhận ra thì mọi thứ đã muộn

今この瞬間を大切に
Nên hãy trân trọng khoảnh khắc này.

Từ vựng ở bài trên
– 世の中 (よのなか): THẾ TRUNG trong thế giới này
– すべて: tất cả
– 一瞬 (いっしゅん): NHẤT THUẤN khoảnh khắc, một thời gian ngắn
– 気づく (きづく): nhận ra
– 遅い (おそい): TRÌ muộn
– 瞬間 (しゅんかん): THUẤN GIAN khoảnh khắc, giây lát
– 生まれる (うまれる): được sinh ra
– 出会う (であう): XUẤT HỘI gặp gỡ
– 別れる (わかれる):BiỆT chia ly
– 嫌い (きらい):HIỀN ghét
– 不幸 (ふこう): BẤT HẠNH bất hạnh, không may
– 変わる (かわる): BIẾN thay đổi

Sưu tầm & Dịch Hinxu (https://www.facebook.com/tiengnhattanoshii)

Xem thêm:
(Dịch Nhật – Việt) Người Cha lắp giàn giáo – 鳶職の父
(Song ngữ Việt – Nhật) Dế Mèn Phiêu Lưu Ký