Home / Luyện dịch tiếng Nhật / Song ngữ Nhật – Việt: Tất cả là vận mệnh – すべてが運命

Song ngữ Nhật – Việt: Tất cả là vận mệnh – すべてが運命

「すべてが運命」
TẤT CẢ LÀ VẬN MỆNH

偶然はありません。
Không phải là ngẫu nhiên

意味があって
Bởi vì có ý nghĩa

あなたの人生に 誰かが現われ、
ai đó mới xuất hiện trong cuộc đời của bạn.

意味があって
Bởi vì có ý nghĩa

あなたの人生から 誰かが出ていくのです。
ai đó mới rời đi từ cuộc đời của bạn.

あなたは偶然 今ここにいるのではありません。
Không phải là ngẫu nhiên mà bạn lại ở đây.

あなたが出会う人、
あなたがいる場所、
すべてが運命なのです。
Những người mà bạn gặp
những nơi mà bạn ở
tất cả là vận mệnh.

Theo Mandy Hale
Dịch: Hinxu