Home / Từ vựng / Thuật ngữ tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán

Thuật ngữ tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán

Thuật ngữ tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán
経理専門用語
TỪ CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH KẾ TOÁN
Cùng chia sẻ với các bạn bộ từ vựng các thuật ngữ tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán.
Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
250 Từ vựng tiếng Nhật thường gặp về chuyên ngành IT
Từ vựng tiếng Nhật chủ đề Mỹ phẩm