Home / Học tiếng Nhật / HỌC TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

HỌC TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Cách Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu

Trong bài này cùng gửi đến các bạn những bài học, tài liệu cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật.

Tiếng Nhật có 2 bảng chữ cái cơ bản là Hiragana và Katakana. Mỗi bảng có 46 chữ cái. Đây là những thành phần cấu tạo nên từ trong tiếng Nhật. Học 2 bảng chữ Hiragana và Katakana là điều đầu tiên, vô cùng quan trọng mà lộ trình tiếng Nhật cho người mới bắt đầu cần có.

Sau khi học thuộc bảng chữ cái và làm quen với Kanji, bạn sẽ bắt đầu hành trình tìm hiểu sâu hơn ngữ pháp và từ vựng.

Cách học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu:

Bảng chữ cái Hiragana

Bảng chữ cái Katakana

Số đếm trong tiếng Nhật

1945 chữ Kanji

Học Ngày, Tháng, Năm trong tiếng Nhật

Cách đếm các đồ vật trong tiếng Nhật