Home / Học tiếng Nhật / Tiếng Nhật cho người việt sống và làm việc tại Nhật Bản (Nhật – Việt)

Tiếng Nhật cho người việt sống và làm việc tại Nhật Bản (Nhật – Việt)

Tiếng Nhật cho người việt sống và làm việc tại Nhật Bản (Nhật – Việt)
「生活者としての外国人」に対する日本語テキスト
(Phiên bản tiếng Nhật – Việt)
Để giúp các bạn trong quá trình sống và làm việc tại Nhật Bản, cùng gửi đến các bạn tài liệu tiếng Nhật dành cho người Việt ở Nhật Bản.
Tài liệu được biên soạn với các chủ đề, từ vựng tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn.

Download : PDF

Xem thêm:
Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng (Nhật – Việt)
Mẫu câu tiếng Nhật giao tiếp về chủ đề giúp đỡ