Home / Từ vựng N3 / 137 Tính từ tiếng Nhật thường xuất hiện trong JLPT N3, N2, N1

137 Tính từ tiếng Nhật thường xuất hiện trong JLPT N3, N2, N1

137 Tính Từ Tiếng Nhật Thường Xuất Hiện Trong JLPT N3, N2, N1
Trong quá trình luyện thi JLPT N3, N2, N1 thì chúng ta thường gặp các tính từ tiếng Nhật.
Say đây cùng chia sẻ với các bạn bộ danh sách Tính từ tiếng Nhật thường gặp.
Nguồn: Không Giỏi Tiếng Nhật – Xoá Group !!!

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
16 Mẫu câu ngữ pháp so sanh từ N5 – N2
20 Đề thi từ vựng JLPT N3 Goi