Home / Từ vựng / Tên các Tổ Chức, Chức Vụ, Đơn Vị Hành Chính bằng tiếng Nhật

Tên các Tổ Chức, Chức Vụ, Đơn Vị Hành Chính bằng tiếng Nhật

Tên các Tổ Chức, Chức Vụ, Đơn Vị Hành Chính bằng tiếng Nhật
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học từ vựng tiếng Nhật về tên các Tổ Chức, Chức Vụ, Đơn Vị Hành Chính.

Xem thêm bài:
Từ vựng tiếng Nhật cần biết khi đi bệnh viện ở Nhật
Từ vựng tiếng Nhật thường xuất hiện trong đề thi BJT