Home / Từ vựng N3 / Tổng hợp 1793 từ vựng tiếng Nhật N3

Tổng hợp 1793 từ vựng tiếng Nhật N3

Tổng hợp 1793 từ vựng tiếng Nhật N3
Dưới đây tổng hợp từ vựng N3 tiếng Nhật, khá nhiều, khoảng 1793 từ. Các bạn có thể download bản pdf về để in ra học sẽ trực quan hơn là xem qua trên mạng như thế này.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF