Home / Kanji / Kanji N3 / Tổng hợp Kanji N3 đầy đủ nhất

Tổng hợp Kanji N3 đầy đủ nhất

Tổng hợp Kanji N3 đầy đủ nhất
Trong bài viết hôm nay cùng chia sẻ với các bạn bộ tài liệu học Kanji N3.
Tài liệu Kanji N3 được tổng hợp đầy đủ có Âm Hán Việt, Âm On, Âm Kun và giải thích nghĩa.
Tổng hợp 377 từ Kanji N3 giúp mọi học tập và ôn thi.


Các bạn có thể tại vê tài liệu này để học hoặc có thể học online.
Cảm ơn Trung tâm tiếng Nhật JVRC (fb.com/tiengnhatjvrc) biên tập, biên soạn và chia sẻ tài liệu này.
Chúc bạn học tốt thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm : Tổng hợp Kanji N2