Home / Ngữ pháp N3 / Tổng hợp ngữ pháp Soumatome N3

Tổng hợp ngữ pháp Soumatome N3

Tổng hợp ngữ pháp Soumatome N3
Tổng hợp Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 sách Soumatome – 『日本語総まとめN3』
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học ngữ pháp N3 được trích từ giáo trình Soumatome N3.


Với 131 mẫu câu ngữ pháp N3 có giải thích và ví dụ cho mỗi câu rất thuận tiện cho việc học.
Hy vọng với tài liệu này sẻ phù hợp với các bạn học tiếng Nhật và ôn thi JLPT N3.

Download : Here