Home / Học tiếng Nhật / Tổng hợp thông tin Visa để làm việc ở Nhật

Tổng hợp thông tin Visa để làm việc ở Nhật

Tổng hợp thông tin Visa để làm việc ở Nhật
Ở Nhật Bản có 27 loại visa khác nhau đi kèm với những yêu cầu và cách thức khác nhau. 27 loại visa này được chia ra làm 3 nhóm chính:
• Visa lao động: cho phép bạn làm việc tại Nhật Bản
• Không phải visa lao động: không cho phép bạn làm việc tại Nhật
• Family related visa: được cấp visa theo tình trạng gia đình
Một người chỉ được một loại thị thực tại một thời gian, vì vậy nếu bạn có đủ điều kiện cho nhiều hơn một loại visa (visa kỹ sư và visa vợ chồng chẳng hạn), bạn sẽ cần phải chọn một kiểu loại thị thực giữa các loại visa đó.
Cảm ơn Morning Japan blog đã biên tập và chia sẻ.

Download tài liệu : Here

Xem thêm bài:
Từ vựng tiếng Nhật về Xuất Nhập Cảnh
Các dạng visa dành cho người nước ngoài sống ở Nhật