Home / Từ vựng N1 / Tổng hợp Từ vựng N1 JLPT

Tổng hợp Từ vựng N1 JLPT

Tổng hợp Từ vựng N1 JLPT
語彙 N1
Trong bài viết hôm nay cùng chia sẻ với các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật N1 đầy đủ nhất.
Bộ từ vựng tiếng Nhật được phân theo 92 bài giảng, tương đương 92 File từ vựng N1.

1.几帳面な thận trọng, cẩn thận -大ざっぱな qua loa, đại khái

2.きちっとした: chính xác, hoàn hảo

ー雑な qua loa, cẩu thả, tạp nham; いい加減な qua loa, sơ sài ; ルーズな lơ đễnh, cẩu thả

3.勤勉な cần cù, chăm chỉ・生真面目な chăm chỉ, nghiêm túc; 不真面目な không chăm chỉ

4.品がいい・上品な・気品がある chất lượng tốt, chất lượng cao

5.融通が利く nhanh nhạy, linh hoạt -利かないn

6.素直な ngoan ngoãn, dễ bảo; -頑固な cứng đầu, bảo thủ, ngoan cố

7.親切な tử tế, tốt bụng
冷淡な lãnh đạm, lạnh lùng; クールな lạnh lùng・ドライな khô khan・冷酷な lãnh khốc, tàn nhẫn

8.愛想がいい thân thiện, gần gũi -悪い・無愛想な khó gần, không thân thiện

9.懐く thân thiết, đeo đuổi, bám dính・好意を持つ có cảm tình, để ý, thích ai đó

10.共感する đồng cảm・同情する đồng tình

11.反発する phản đối, phản bác lại・反感を持つ có ác cảm/猛反対する phản đối mạnh mẽ

12.しっとする ghen tuông, gato, đố kị

13.気兼ねする khách khí, làm khách, ngại

14.慕う ái mộ”tưởng nhớ/崇拝する sùng bái, ngưỡng mộ

15.いたわる an ủi, động viên, quan tâm/励ます cổ vũ, khích lệ, động viên

16.傷つける xúc phạm, làm tổn thương
中傷する gièm pha, nói xấu sau lưng; 侮辱する lăng mạ, xỉ nhục ; かばう che chở, bảo vệ

18.軽べつする coi khinh, khinh miệt, xem thường・あざ笑う khinh miệt, cười nhạo

19.心底 tận đáy lòng, thật tâm

20.さも hiển nhiên là, rõ ràng là, cứ như thể là

21.まさしく hiển nhiên, rõ ràng, chắc chắn

22.根っから bản chất, vốn dĩ là

23.取りあえず trước hết, tạm thời thì

24.無愛想 khó gần, không thân thiện; 無遠慮 không khách khí, nói thẳng

25.社交的 có tính xã giao
楽観的 có tính lạc quan ; 悲観的 có tính bi quan; 好意的 có ý tốt, thiện ý; 個性的 có cá tính

26.にじみ出る rỉ ra, ứa ra, thấm đẫm
申し出る đề nghị 届け出る trình báo, đăng kí, nộp đơn

27.重んじる kính trọng, coi trọng; 軽んじる nhìn xuống, coi khinh, xem thường

28.猛反対 phản đối mạnh mẽ
猛勉強 học ngày học đêm, học đến phát khùng ; 猛反省 kiểm điểm mạnh mẽ

Hy vọng với bộ từ vựng N1 này sẻ hữu ích với các bạn học và ôn thi JLPT N1.

Download từ vựng : Here

Xem thêm:
Tổng hợp Động từ N1, N2
Tổng hợp Phó từ N1, N2