Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành may mặc từ A-Z

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành may mặc từ A-Z

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành may mặc từ A-Z
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn bộ từ vựng chuyên ngành may mặc bằng tiếng Nhật đầy đủ nhất.
アパレル一般用語
不良用語
縫製仕様用語
資材用語
寸法用語
Trên đây là trọn bộ từ vựng tiếng Nhật từ a-z chuyên ngành may mặc.
Chúc mọi người sức khỏe và thành công.

Từ vựng 1 : Here
Từ vựng 2 : Here
Từ vựng 3 : Here
Từ vựng 4 : Here
Từ vựng 5 : Here
Từ vựng 6 : Here