Home / Mimi kara Oboeru N3 / Ngữ pháp N3 Mimi Kara Oboeru – とは/というのは (towa/ to iu nowa)

Ngữ pháp N3 Mimi Kara Oboeru – とは/というのは (towa/ to iu nowa)

Ngữ pháp N3 Mimi Kara Oboeru – とは/というのは (towa/ to iu nowa)
Cùng gửi đến các bạn tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N3 được trích từ giáo trình Mimi Kara Oboeru N3.

40. ~とは/というのは
a. Cấu trúc: Danh từ + とは/というのは

b. Ý nghĩa: định nghĩa, thuyết minh

著者というのはその本を書いた人のことです。
Chosha to iu no wa sono-pon o kaita hito no kotodesu.
Tác giả là người viết cuốn sách.

あなたにとって仕事とは何でしょうか。
Anata ni totte shigoto to wa nanideshou ka.
Đối với bạn công việc là gì?

「バリアフリーというのは何のことですか」
`Bariafurī to iu no wa nani no kotodesu ka’
「Rào cản tự do là gì?」

省エネとは「省エネルギー」の略で、電気やガスなどのエネルギーをあまり使わないようにすることである。
Shōene to wa `shō enerugī’ no ryaku de, denki ya gasu nado no enerugī o amari tsukawanai yō ni suru kotodearu.
Shouene là chữ viết tắt của shouenerugii, là việc cố gắng để không sử dụng nhiều năng lượng điện hoặc khí ga…vv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *