Home / Kanji / Kanji N5 / Triết tự 2136 chữ Hán theo cấp độ JLPT N5 – N1 PDF

Triết tự 2136 chữ Hán theo cấp độ JLPT N5 – N1 PDF

Triết tự 2136 chữ Hán theo cấp độ JLPT N5 – N1
Vì file này chia không theo nhóm bộ thủ nên hơi bất tiện.
Cảm ơn bản Nguyen Hoang
fb.com/mikamiyuajav
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF