Home / Trợ từ trong tiếng nhật / Trợ từ に (ni) trong ý nghĩa chỉ thời gian

Trợ từ に (ni) trong ý nghĩa chỉ thời gian

Trợ từ に (ni) trong ý nghĩa chỉ thời gian

Trong bài này cùng gửi đến các bạn tài liệu về Trợ từ に trong ý nghĩa chỉ thời gian.
Tài liệu được Đào Quang Lập chia sẽ.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download : Here

Xem thêm bài:
Tổng hợp 369 câu bài tập Trợ Từ N5, N4
Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật