Home / Ngữ pháp N1 / Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật 1 KYU

Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật 1 KYU

Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật 1 KYU
Từ điển 1kyu bao gồm 99 mẫu ngữ pháp đã được phổ biến trên mạng, đi kèm là các ví dụ cụ thể bao gồm cả giải thích nghĩa tiếng việt của tác giả Nguyễn Đăng Quý.
Từ điển ngữ pháp 1 KYU tương đương N1 và N2 hiện tại.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here